Indkaldelse til generalforsamling 2015

Lilballei Lilballe Forsamlingshus og Borgerforening

Onsdag den 18. marts 2015 i forsamlingshuset

Kl 17.00: Oplæg v/ låsesmeden LV Sikring “Trygheds- og indbrudsprojekt ved Sydøstjyllands Politi”. Kom og hør hvordan vi sikrer vore huse bedre mod indbrud og tilmeld dig et gratis hus-check.

Kl 18.00: Fællesspisning – pris 40 kr. for voksne Tilmelding senest den 16. marts 2015 til Susanne på tlf 30863077 eller susannewind90@gmail.com

Kl 19.00: Generalforsamling.  Dagsorden:

1. Valg af dirigent og godkendelse af dagsorden

2. Årsberetning aflægges

3. Regnskab aflægges

4. Indkomne forslag – skal være bestyrelsen i hænde senest den 10. marts

  • Trafik igennem Lilballe

5. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen På valg er:

  • Anders Dueholm (modtager ikke genvalg)
  • Sanne Holm (modtager ikke genvalg)
  • Susanne Wind

6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

(valg af revisor udgår, da revisor blev valgt for to år i 2014)

7. Eventuelt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *