Kategoriarkiv: Lilballe Forsamlingshus

Indlæg med relevans for Lilballe Forsamlingshus

Generalforsamling i Lilballe Forsamlingshus og Borgerforening

Der afholdes generalforsamling i forsamlingshuset onsdag 21. marts 2018 kl 19.00 med fællesspisning for alle medlemmer kl 18.00.

Tilmelding til fællesspisning nødvendig senest 18. marts til Lasse K Millnitz.

Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning aflægges til godkendelse
 3. Regnskabet aflægges til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 7. Valg af revisor
 8. Valg af revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Link til foreningens vedtægter hér 

Forslag skal være formanden (Tanja) i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen,

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Indkaldelse til generalforsamling 2015

Lilballei Lilballe Forsamlingshus og Borgerforening

Onsdag den 18. marts 2015 i forsamlingshuset

Kl 17.00: Oplæg v/ låsesmeden LV Sikring “Trygheds- og indbrudsprojekt ved Sydøstjyllands Politi”. Kom og hør hvordan vi sikrer vore huse bedre mod indbrud og tilmeld dig et gratis hus-check.

Kl 18.00: Fællesspisning – pris 40 kr. for voksne Tilmelding senest den 16. marts 2015 til Susanne på tlf 30863077 eller susannewind90@gmail.com

Kl 19.00: Generalforsamling.  Dagsorden:

Læs resten

Generalforsamling i Lilballe

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Lilballe Forsamlingshus og Borgerforening

13. marts 2014 kl 18.00 med fællesspisning.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning aflægges til godkendelse
 3. Regnskab aflægges til godkendelse
 4. Indkomne forslag. Bestyrelsen foreslår en ny §5: Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. 

  Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gæld eller evt. driftsunderskud. 

  Medlemmerne har ingen andel i foreningens formue eller eventuelt overskud, der tilfalder foreningen.

 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen (Dorthe ønsker ikke genvalg, Lasse og Dennis på valg)

 6. Valg af suppleanter til bestyrelsen (Karen Marie på valg)  
 7. Valg af revisor (udgår) 
 8. Valg af revisorsuppleant (udgår)
 9. Eventuelt

Tilmelding til fællesspisning til Lasse 41796435 / lasse(a)kokholm.dk eller Susanne 29202040 / susannewind90(a)gmail.com

Se alle vore vedtægter hér

Andespil i Lilballe

AndespilDer var tæt på fuldt hus til andespil og amerikansk lotteri i onsdags. 61 spillere gæstede Lilballe Forsamlingshus til en hyggelig aften med spil, gevinster og julehygge. Der blev arbejdet for at alle kunne få en bordplads at spille ved, så de fleste gevinster blev i hast flyttet fra stole og borde på gulvet. Det var lidt en overraskelse at der kom flere besøgende end sidste år, idet vi ikke nåede deadline til bladet og derfor kun delte løbesedler ud lokalt. Men traditionen om at der ALTID er spil i Lilballe den første onsdag i december, samt lidt reklame på facebook fik alligevel folk til huse. Tak til gæsterne for en hyggelig aften, til vore lokale sponsorer for flotte gevinster, og til bestyrelsen for et godt arrangement. Vi ses igen 3. december 2014![nggallery id=4]