Kategoriarkiv: Ikke kategoriseret

Høstfest 2017

Eltang og Lilballe går igen i år sammen om at fejre høsten.

Det er lørdag, 30. september, kl. 18.00 i Lilballe Forsamlingshus.

 

Tag naboer og venner med til et forrygende høstbal i forsamlingshuset.

I buffeten vil det være noget for enhver smag, øllet flyder fra hanerne og musikken spiller.

 

Pris: 150, – kr. (børn halv pris).

 

Tilmelding og betaling inden 23. sept. på mail (jhy@km.dk), eller blot ved at betale til Eltang Borgerforenings girokonto 87 12 69 19  (<73) eller bankkonto 1551 – 3211393025 med angivelse af navn og antal.

 

Vel mødt!

Bestyrelserne

Meddelelse fra SNBV, vedr. tilbagebetaling af aconto af årsafregningen 2016

I forbindelse med overtagelsen af Eltang Vandværk sket der en misforståelse hos os, omkring deres afregningssystemet.

Vi fik registeret slutafregningen for 2015 som aconto 1 for 2016. Denne misforståelse bliver opdaget i forbindelse med udsendelse af årsafregningen for 2016.

Vi vil rette fejlen i forbindelse med opkrævningen af aconto 2, der forfalder 1. september 2017. Systemet får i midlertidig ikke godskrevet forbrugerens acontobetaling fra 1. juli 2016, men alene differensen mellem de to betalinger i 2016.

Vi skylder derfor forbrugerne aconto-betalingen fra juli 2016.

Vi skal derfor bede om hjælp til udbetalingen, hvorfor vi håber, at vi må få en mail til info@snbv.dk med navn og adresse samt reg- og kontonr, hvortil pengene kan overføres.

Vi undskylder for fejl og ulejlighed.

Med venlig hilsen

Strandhuse Nr. Bjert Vandværk

Vandværksbestyrer

Peder Mølund

Generalforsamling i EVGIF

EVGIF indkalder til generalforsamling d. 10. maj kl 19.30 i skolekøkkenet på Eltang skole.

Ekstra generalforsamling: tilpasning af vedtægter.

Forslag tilføjelse § 9a:

Foreningen tegnes ved underskrift af xxx, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån af den samlede bestyrelse.

Forslag tilføjelse § 5:

Ethvert medlem der handler mod foreningens vedtægter eller skader denne, kan efter bestyrelsens beslutning suspenderes eller udelukkes helt.

ændres til:

En suspension skal forelægges for den for den kommende generalforsamling, hvor vedkommende skal have lejlighed til at forsvare sig. Efterfølgende er det generalforsamlingen, der træffer beslutningen om udelukkelse af medlemmer.

 

Ordinær generalforsamling – dagsorden i følgende vedtægter:

1: Valg af dirigent og referant

2: Beretning ved formanden og bestyrelse

3: Regnskab

4: Kontingent

5: Indkommende forslag

6: Valg af bestyrelse og evt. suppleant

på valg er: Gitte, kasserer – modtager ikke genvalg

Søren, formand – modtager ikke genvalg

Niels, Åge, suppleant – modtager ikke genvalg

Peter, suppleant – modtager genvalg.

7: Valg af revisor

8: Evt.

Vel mødt