Forfatterarkiv: Stine Holmgård

Generalforsamling i EVGIF

EVGIF indkalder til generalforsamling d. 10. maj kl 19.30 i skolekøkkenet på Eltang skole.

Ekstra generalforsamling: tilpasning af vedtægter.

Forslag tilføjelse § 9a:

Foreningen tegnes ved underskrift af xxx, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån af den samlede bestyrelse.

Forslag tilføjelse § 5:

Ethvert medlem der handler mod foreningens vedtægter eller skader denne, kan efter bestyrelsens beslutning suspenderes eller udelukkes helt.

ændres til:

En suspension skal forelægges for den for den kommende generalforsamling, hvor vedkommende skal have lejlighed til at forsvare sig. Efterfølgende er det generalforsamlingen, der træffer beslutningen om udelukkelse af medlemmer.

 

Ordinær generalforsamling – dagsorden i følgende vedtægter:

1: Valg af dirigent og referant

2: Beretning ved formanden og bestyrelse

3: Regnskab

4: Kontingent

5: Indkommende forslag

6: Valg af bestyrelse og evt. suppleant

på valg er: Gitte, kasserer – modtager ikke genvalg

Søren, formand – modtager ikke genvalg

Niels, Åge, suppleant – modtager ikke genvalg

Peter, suppleant – modtager genvalg.

7: Valg af revisor

8: Evt.

Vel mødt

 

HUSK STORE LEGEDAG D. 18 JUNI

Så er det snart dagen for store legedag

       så kom og vær med 

Der kommer til at ske en masse sjove aktiviteter – hoppeborge, rodeotyr, styrkeprøve, havetraktor ringridning for de voksne og meget, meget mere

Vi mangler forsat hjælpende hænder på dagen, 1-2 timer til at sælge fadøl mm.  samt dagen efter til oprydningen. Så sendt en mail til LEGEDAG@mail.com med dit tilbud om at hjælpe

 

 

 

 

Husk Store legedag d. 18 juni

Kom og vær med til

STORE LEGEDAG på sportspladsen i Eltang fra kl 13

Der kommer til at ske en masse sjov aktiviteter – hoppeborge, styrkeprøve, rodeotyr, salg af slush ice, fadøl, pølser osv.

Der er skal også være bydyst i rundbold, så saml et hold og tilmeld det på LEGEDAG@mail.com

 

 

 

 

Hjælp søges til store legedag d. 18. juni

Vi søger, i forbindelse med store legedag d. 18 juni, nogle hjælpsomme folk til at stå for at grille pølser og salg af drikkevarer, som går til fordel for store legedag.

Vi forestiller os, at det vil være i tidsrummet fra 16.30-19 🙂

Vi har brug for tilbagemelding senest d. 18. april til Minna på LEGEDAG@mail.com

På forhånd TUSIND tak!!

Mange hilsner

Store legedags-udvalget