Forfatterarkiv: Søren Harding

Meddelelse fra SNBV, vedr. tilbagebetaling af aconto af årsafregningen 2016

I forbindelse med overtagelsen af Eltang Vandværk sket der en misforståelse hos os, omkring deres afregningssystemet.

Vi fik registeret slutafregningen for 2015 som aconto 1 for 2016. Denne misforståelse bliver opdaget i forbindelse med udsendelse af årsafregningen for 2016.

Vi vil rette fejlen i forbindelse med opkrævningen af aconto 2, der forfalder 1. september 2017. Systemet får i midlertidig ikke godskrevet forbrugerens acontobetaling fra 1. juli 2016, men alene differensen mellem de to betalinger i 2016.

Vi skylder derfor forbrugerne aconto-betalingen fra juli 2016.

Vi skal derfor bede om hjælp til udbetalingen, hvorfor vi håber, at vi må få en mail til info@snbv.dk med navn og adresse samt reg- og kontonr, hvortil pengene kan overføres.

Vi undskylder for fejl og ulejlighed.

Med venlig hilsen

Strandhuse Nr. Bjert Vandværk

Vandværksbestyrer

Peder Mølund

Eltang Borgerforening inviterer til Høstfest 2012

Lørdag, den 22. september kl. 18.00 i teltet bag Eltang Skole.

Traditionen tro holder vi høstfestmed spisning, musik, underholdning og dans.

Tag venner og bekendte med til et brag af en minderig fest.

Øl, vand og vin kan købes.

  

Pris for Høstfest: Voksne: kr. 125,- Børn (3-15 år):  kr. 50,-, for medlemmer af Eltang-, Lilballe og Sdr. Vilstrup borgerforeninger.

For ikke-medlemmer: Voksne: kr. 150,-  Børn (3-15 år): kr. 50,-.

  

Tilmelding og betaling inden 15. september hos Købmand Leif.

Eller pr. email til comodo@comodo.dk / jhyldahl@mail-online.dk

Beløbet kan også indsættes på foreningens girokonto 87 12 69 19      (<73)

 

Bedste hilsner fra bestyrelsen