Forfatterarkiv: Christine Alexandersson

Høstgudstjeneste for børn

Eltang kirke på torsdag den 15. september kl. 17.00
Medbring gerne frugt og grønt fra haver og marker til at pynte kirken med.
Der er fortælling og ”aktivitet”
Kirkekoret synger – og vi synger med. …
Efter gudstjenesten spiser vi sammen i Kirkehuset.
Det er gratis at være med – og der er ingen tilmelding.
Vi glæder os til at se jer 🙂 

HUSK din kirke og dit menighedsråd – de er dine.

 I morgen, tirsdag den 13. september, sættes det nye hold for de kommende 4 år ved opstillingsmødet i Kirkehuset, Eltangvej 106, kl. 19.00.
Hvad skal der ske i kirken? Hvad skal vi lave sammen? Hvor skal skabet stå? Hvordan bevarer vi kirken som en levende og aktiv del af vores lokalområde? Hvordan værner vi bedst om vores fællesskab?
Kom og vær med: Hvis du ikke selv vil stille op, så kom og bak op om dem, der der vil.

Rettelse…. Sdr. Vilstrup Borgerforening

Grundet fejl i datoen for annoncerede generalforsamling omdeles ekstra månedsblad.

 Sdr. Vilstrup Borgerforening afholder generalforsamling:

 Torsdag den 14. Januar 2016, kl. 19.30 I Sdr. Vilstrup forsamlingshus 

 Generalforsamling med følgende dagsorden:

1)      Valg af dirigent

2)      Bestyrelsens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år.

3)      Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4)      Fastsættelse af kontingent.

5)      Indkomne forslag, herunder evt. lovændringer.

6)      Valg af formand –ulige år / valg af kasserer –lige år.

7)      Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8)      Valg af suppleant.

9)      Valg af revisor.

10)    Valg af revisorsuppleant.

11)    Evt.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

 På gensyn

Skal du i kirke i julen?

Så er der gode muligheder i både Eltang og Sdr.Vilstrup:

Juleaftensdag: Eltang kl. 14.30 – Sdr.Vilstrup kl 16.00 – begge steder med kor, solosang og fløjte
 
Juledag: Eltang kl. 10.30
 
Julesøndag, 27. december: Sdr.Vilstrup kl. 10.30 – Vi synger julen ud med masser af julesamler
 
Nytårsaftensdag, 31. december: Eltang kl. 15.00 – med champagne og kransekage + kor og solosang og fløjte
 
Glædelig jul 🙂
Vi ses

Halloween-gudstjeneste

i Sdr.Vilstrup kirke på søndag den 25. oktober kl. 17.00

 Det bliver måske en smule uhyggeligt – med både edderkopper og flagermus og spøgelser. Men det ender godt !

Man må gerne komme og se uhyggelig ud, men man må også bare komme i sit almindelige tøj.

Efter gudstjenesten er der sodavand og kage at gå hjem på.

Vel mødt til store og små!

Knivklubben

Så skal der igen laves skæfter til knivene. Så har du en smule snilde, lidt tålmodighed og fri ca. 8 – 10 onsdage? Så er muligheden der. Lav din egen helt unikke kniv sammen med nogle andre tossede mænd og kvinder. Onsdag den 6. januar 2016 kl. 1900 på Eltang Skole i sløjdlokalet, mødes vi første gang. Hvis du ikke har en klinge ser vi på mulighederne, og får bestilt en, der netop passer til din ide til en kniv. Den er hjemme 2. onsdag, hvor du kan gå i gang, efter egen ide eller med hjælp fra de andre deltagere. Klinge skal du selv betale, men de fleste øvrige materialer er tilgængelige og med i prisen, der er 250 kr. Det hele skulle gerne ende med en formentlig dekorativ og anvendelig kniv med skede efter endt kursus. Der er gode lærerkræfter i form af Kim Lorenzen, der hellere end gerne lærer fra sig. Knivklubben har efterhånden nogle år på bagen, og det er rasende gemytligt. Så måske er det lige noget for dig. I år vil der være en dag, hvor vi får mulighed for at smede vores egen klinge. Vi smeder lørdag den 7 nov. fra kl 9.00 – 16.00 (eller til vi er færdige) medbring mad til grillen der tændes kl 12.00. Det koster 200 kr. at få lov til at svede en hel dag, og hjembringe en unik knivklinge í helstål, til sin kommende kniv. Så er kniven da helt hjemmegjort. Hvis smedningen har din interesse, så meld til på telefon  7258 3345 til Lars snarest. Ellers er det bare at møde op den 6. januar som nævnt. Vel mødt.