Generalforsamling i EVGIF

EVGIF indkalder til generalforsamling d. 10. maj kl 19.30 i skolekøkkenet på Eltang skole.

Ekstra generalforsamling: tilpasning af vedtægter.

Forslag tilføjelse § 9a:

Foreningen tegnes ved underskrift af xxx, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån af den samlede bestyrelse.

Forslag tilføjelse § 5:

Ethvert medlem der handler mod foreningens vedtægter eller skader denne, kan efter bestyrelsens beslutning suspenderes eller udelukkes helt.

ændres til:

En suspension skal forelægges for den for den kommende generalforsamling, hvor vedkommende skal have lejlighed til at forsvare sig. Efterfølgende er det generalforsamlingen, der træffer beslutningen om udelukkelse af medlemmer.

 

Ordinær generalforsamling – dagsorden i følgende vedtægter:

1: Valg af dirigent og referant

2: Beretning ved formanden og bestyrelse

3: Regnskab

4: Kontingent

5: Indkommende forslag

6: Valg af bestyrelse og evt. suppleant

på valg er: Gitte, kasserer – modtager ikke genvalg

Søren, formand – modtager ikke genvalg

Niels, Åge, suppleant – modtager ikke genvalg

Peter, suppleant – modtager genvalg.

7: Valg af revisor

8: Evt.

Vel mødt

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *