Borgermøde om natur, vækst og fremtid

Vi indbyder alle til orienterings- og debatmøde om Eltang-områdets rolle på fremtidens landkort. Kolding Kommunes By- og Udviklingsafd. vil fortælle om lokalplanen for det nye byområde, en anden vil fremlægge et kort over forslag til stiforløb og vandreruter, og dertil vil en repræsentant fra Naturpark Lillebælt orientere om Eltangs plads i dette store projekt. Vel mødt i Eltang Kirkehus, mandag 18. januar, kl. 19.30.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.