Rettelse…. Sdr. Vilstrup Borgerforening

Grundet fejl i datoen for annoncerede generalforsamling omdeles ekstra månedsblad.

 Sdr. Vilstrup Borgerforening afholder generalforsamling:

 Torsdag den 14. Januar 2016, kl. 19.30 I Sdr. Vilstrup forsamlingshus 

 Generalforsamling med følgende dagsorden:

1)      Valg af dirigent

2)      Bestyrelsens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år.

3)      Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4)      Fastsættelse af kontingent.

5)      Indkomne forslag, herunder evt. lovændringer.

6)      Valg af formand –ulige år / valg af kasserer –lige år.

7)      Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8)      Valg af suppleant.

9)      Valg af revisor.

10)    Valg af revisorsuppleant.

11)    Evt.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

 På gensyn

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.