Forslag til lokalplan ved Eltangvej 0734-31

For en god ordens skyld kan jeg nævne at Lilballe Forsamlingshus og Borgerforening har indsendt både en indsigelse og en klage vedrørende forslaget til lokalplanen. Vi mener ikke at der i forslaget tages tilstrækkeligt hensyn til områdets beboere, naturbeskyttelse af mosen eller beskyttelse af områder med særlige drikkevandsinteresser.
Indsigelsen behandles af Kolding kommune den 13. maj 2013, og klagen sendes ind til Naturstyrelsen som skal behandle denne – her har vi ikke modtaget en tid for behandling.

Med venlig hilsen

Lasse Kokholm Millnitz

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *