Generalforsamling i Lilballe Forsamlingshus og Borgerforening

Generalforsamling for medlemmer onsdag d. 13 marts 2013 kl 19.00

OBS OBS OBS Møde kl 18.00 – 19.00 angående lokalplan. Se link

Foreningen er vært ved aftensmad, så tilmelding er nødvendig senest 6. marts til Dorthe tlf. 22550756 eller Susanne tlf. 29202040

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Årsberetning
 4. Godkendelse af regnskab
 5. Indkomne forslag. Skal være bestyrelsen i hænde senest 6. marts 2013
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Anders, Bent og Susanne er på valg
 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 8. Valg af revisor og revisorsuppleanter
 9. Kolding Kommunes Landsbyforum. Nyt medlem af landsbysamarbejdet Camilla Millnitz
 10. Kolding Kommunes besvarelse af vores fælles brev/underskriftsindsamling vedr. lokalplan for Lilballe
 11. Forslag til lokalplan 0734-31 – området langs Eltangvej over for LIDL
 12. Eventuelt

Vi glæder os til at se jer til en hyggelig aften

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.