Orienteringsmøde til menighedsrådsvag

Tirsdag den 11. september kl. 19.00 på Eltang skole. Den 11. september arrangerer det siddende menighedsråd et informations- og opstillingsmøde, hvor der redegøres for rådets arbejde i den forløbne periode og for kommende opgaver. Samtidig gennemgås reglerne for opstilling af kandidater. Ved orienteringsmødet vil der være lejlighed for de fremmødte til at opstille til det kommende råd. Det skal dog nævnes, at opstilling af kandidater ikke behøver at finde sted i forbindelse med orienteringsmødet, men hvis ingen yderligere kandidater har meldt sig inden november, vil de opstillede ved orienteringsmødet kunne betragtes som valgt. Menighedsrådet vil gerne opfordre til at møde op til orienteringsmødet – og gerne stille op og gøre deres indflydelse gældende.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.