Generalforsamling i Lilballe Forsamlingshus og Borgerforening

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
18/03/2015
18:00 - 21:00

Lokation
Lilballe Forsamlingshus

Kategorier


Der er fællesspisning kl 18:00, tilmelding sker pr mail til info@lilballe.dk

Generalforsamlingen starter kl 19:00

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Årsberetning aflægges til godkendelse.
  3. Regnskabet aflægges til godkendelse.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  7. Valg af revisor.
  8. Valg af revisorsuppleant.
  9. Eventuelt.