Forfatterarkiv: Lasse Kokholm Millnitz

Om Lasse Kokholm Millnitz

Bestyrelsesmedlem i Lilballe Forsamlingshus og Borgerforening Administrator på fællessiden.dk

Affaldsindsamling i Lilballe søndag 17/4 kl 9:30

Danmarks Naturfredningsforening arrangerer affaldsindsamling i naturen, og Lilballe er tilmeldt!. Vi mødes til formiddagskaffe på søndag kl 9:30 ved forsamlingshuset hvor vi fordeler opgaver imellem de fremmødte. Vi fokuserer på veje, stier og grønne områder i og omkting Lilballe og tager så meget vi kan. Vi mødes sluttelig til en forfriskning og samler op på formiddagens udbytte.

Se mere på dn.dk/affald

Vi ses:-)

Virksomhedsbesøg på Dansk Gummi Industri torsdag den 25. februar kl 17

Virksomhedsbesøg på Dansk Gummi Industri, Profilvej 18

Torsdag den 25. februar 2016 kl. 17.00, vi mødes ved hovedindgangen kl 16.50

Teknisk direktør Peter Thomsen viser rundt og fortæller om virksomhedens historie.

Tilmelding nødvendig på mail info@lilballe.dk eller Lasse tlf 41796435 senest d. 23. februar

Vi glæder os til at se jer, hilsen Lilballe Forsamlingshus og Borgerforening

DanskGummiIndustri

Indkaldelse til generalforsamling 2015

Lilballei Lilballe Forsamlingshus og Borgerforening

Onsdag den 18. marts 2015 i forsamlingshuset

Kl 17.00: Oplæg v/ låsesmeden LV Sikring “Trygheds- og indbrudsprojekt ved Sydøstjyllands Politi”. Kom og hør hvordan vi sikrer vore huse bedre mod indbrud og tilmeld dig et gratis hus-check.

Kl 18.00: Fællesspisning – pris 40 kr. for voksne Tilmelding senest den 16. marts 2015 til Susanne på tlf 30863077 eller susannewind90@gmail.com

Kl 19.00: Generalforsamling.  Dagsorden:

Læs resten

Ny udlejnings-mail: forsamlingshus@lilballe.dk

Al forespørgsel på leje af Lilballe Forsamlingshus bedes henvendt til forsamlingshus@lilballe.dk

Da vores udlejer Jette har valgt at stoppe, overtager bestyrelsen forpligtelserne ved udlejning til en permanent løsning er fundet. De kommende udlejninger fortsætter naturligvis uden vore kunder vil blive berørt af dette, ud over at få en ny kontaktperson.

Vi vil gerne takke Jette for indsatsen gennem alle årene – hun har gjort en kæmpe indsats for forsamlingshuset i Lilballe.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Generalforsamling i Lilballe

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Lilballe Forsamlingshus og Borgerforening

13. marts 2014 kl 18.00 med fællesspisning.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning aflægges til godkendelse
 3. Regnskab aflægges til godkendelse
 4. Indkomne forslag. Bestyrelsen foreslår en ny §5: Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. 

  Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gæld eller evt. driftsunderskud. 

  Medlemmerne har ingen andel i foreningens formue eller eventuelt overskud, der tilfalder foreningen.

 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen (Dorthe ønsker ikke genvalg, Lasse og Dennis på valg)

 6. Valg af suppleanter til bestyrelsen (Karen Marie på valg)  
 7. Valg af revisor (udgår) 
 8. Valg af revisorsuppleant (udgår)
 9. Eventuelt

Tilmelding til fællesspisning til Lasse 41796435 / lasse(a)kokholm.dk eller Susanne 29202040 / susannewind90(a)gmail.com

Se alle vore vedtægter hér